česky | english
Učivo v PROFI verzi:
  • Trocha teorie - značení bodů a přímek, axiomy, základní věty a definice, metrické vlastnosti ...

  • Principy promítání - promítací kout, promítání v rovině, rozdělení prostoru na kvadranty.

  • Pravoúhlé promítání - stopníky, průměty rovin, vzájemná poloha rovin, hlavní přímky, vzájemná poloha geometrických útvarů, spádové přímky, odchylka roviny od průmětny, vzdálenost bodu od roviny ...

  • Průměty roviných útvarů - sklápění, otáčení, osová afinita, odchylka roviny od průmětny, hranolová a jehlanová tělesa, kuželosečky ...

Ukázky z PROFI verze:

(c) 2005-2015 Výukový program deskriptivní geometrie